ជាងជួសជុលរថយន្ត

Division :  Bak Touk
Location :  Phnom Penh

Job Requirement

  • ភេទប្រុសអាយុចាប់ពី១៨-៣៥ឆ្នាំ
  • ចេះបើកបររថយន្ដនិងមានប័ណ្ណបើកបរ
  • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំទាក់ទងយានយន្ដ, ផ្នែកម៉ាស៊ីន, គ្រឿងក្រោម, ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងភ្លើង
  • ធ្លាប់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបច្ចេកទេសរថយន្ដនៅសាលាបច្ចេកទេសកាន់តែប្រសើរ
  • អាចអាន សរសេរ និងយល់ដឹងភាសាអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ
  • មានឆន្ទៈធ្វើការដោយព្យាយាម ស្មោះត្រង់ និងមានភាពពេញចិត្ត

Job Description

  • ធ្វើការជុសជុលអោយចំកន្លែងខូច និងខិតខំបំពេញការងារជួសជុលឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព។
  • ផ្តល់សេវាកម្មគឺអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទនៃការងារដូចជា PDI, 1K, 5K, 10K, 20K និង 40K
  • ប្រើប្រាស់នូវសំភារៈការពារការប្រឡាក់ដល់យានយន្ដអតិថិជនដើម្បីថែរក្សាភាពស្អាតរបស់យាន យន្ដ។
  • អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយរាល់ការងារទាំងអស់ដែលបានបំពេញដើម្បីធានាគុណភាពការងារ។
  • ធ្វើការកត់ត្រារាល់ម៉ោងជួសជុលទាំងអស់នៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃការជួសជុលនិងការបញ្ចប់នៃការជុសជុល។
  • ធ្វើការជួសជុលយានយន្ដរបស់អតិថិជនដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។
  • ត្រូវចាប់ផ្តើមការងារថ្មីភា្លមបន្ទាប់ពីមានការរៀបចំពីថ្នាក់ដឹកនាំ
  • មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងាររួមហើយត្រូវប្រាកដថារាល់ការងារដែលបានធ្វើគឺត្រូវនឹងអ្វីដែលអតិថិជនចង់បាន
  • ត្រូវស្វែងយល់និងរៀនបន្ថែមទៅលើព័ត៌មានបច្ចេកទេស និងចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្មីៗដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន
  • ថែរក្សាភាពស្អាត សណ្ដាប់ធ្នាប់ បរិយាកាសល្អ នៅកន្លែងការងារ និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈគ្រប់ពេលនៃការងារ
  • ការងារផ្សេងទៀតដែលរៀបចំដោយប្រធានផ្នែក ឬ អ្នកគ្រប់គ្រង

How to apply

Interested candidates are requested to submit a Cover Letter and detailed CV stated position clearly with a current photo to the address below:

TOYOTA (CAMBODIA) CO, LTD.

Human Resource & General Affairs Division

Confederation de la Russie Blvd.,Sangkat Tuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh

Or E-mail:recruitment@toyota.com.kh Tel: 017 444 955 / 010 744 225

Only shortlisted & qualified candidates will be notified.  Resumes will be kept confidentially and non-returnable.