អ្នកបើកបរ (សាខាបាត់ដំបង)

Division :  Branch
Location :  Battambang Province

Job Requirement

 • ភេទប្រុស មានអាយុចាប់ពី ១៨ - ៣០ឆ្នាំ
 • យ៉ាងហោចណាស់រៀនថ្នាក់ទី ៩ នៃសាលាចំណេះដឹងទូទៅ
 • ចេះសរសេរ និងអានភាសាខ្មែរ និងចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ
 • ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបររថយន្តដែលមានសុពលភាព
 • មានចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ និងថែទាំរថយន្ត
 • មានការអត់ធ្មត់ ព្យាយាម ស្មោះត្រង់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការងារ
 • មានទីលំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ឬតាមបណ្តាខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលនៅជិត
 • ត្រូវស្គាល់ភូមិសាស្រ្តក្នុងខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តដែលនៅជិតអោយបានច្បាស់

Job Description

 • ថែរក្សា និង សំអាតរថយន្តជាប្រចាំនូវកន្លែងដែលបានចាត់តាំងអោយបានស្អាតជានិច្ច
 • ត្រូវបើកបររថយន្តរាល់ពេលដែលមានបញ្ជាពីថ្នាក់គ្រប់គ្រង
 • ត្រួតពិនិត្យរថយន្តជាប្រចាំ
 • ត្រូវរាយការណ៍រាល់បញ្ហានៅពេលដែលរថយន្តមានការប៉ះទង្គិច
 • ជួយសំអាតកន្លែងតាំងរថយន្ត និងសំអាតរថយន្តថ្មីដែលមានតាំងនៅក្នុងសាខា
 • រាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅកាន់ប្រធានផ្នែកក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ ឬ បញ្ហាផ្សេងៗ
 • ធ្វើការងារផ្សេងៗទៀត ទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានសាខា

How to apply

 Interested candidates are requested to submit a Cover Letter and detailed CV stated position clearly with a current photo to the address below:

TOYOTA (CAMBODIA) CO, LTD.

Human Resource & General Affairs Division

Confederation de la Russie Blvd.,Sangkat Tuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh

Or E-mail:recruitment@toyota.com.kh Tel: 017 444 955 / 010 744 225

Only shortlisted & qualified candidates will be notified.  Resumes will be kept confidentially and non-returnable.