ជាងជួសជុលរថយន្ត (ខេត្ត បាត់ដំបង)

Division :  Branch
Location :  Battambang Province

Job Requirement

 • បញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបង្រៀនជួសជុលបច្ចេកទេស ឬជំនាញផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានភាពអត់ធ្មត់ និងមានវិន័យល្អ
 • មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ និងអតិថិជន
 • មានអាកប្បកិរិយាសមរម្យ
 • អាចយល់ពីឯកសារនៃការជួសជុលជាភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ
 • ចូលចិត្តធ្វើការជាក្រុម និងមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់
 • មានគំនិតច្នៃប្រឌិត
 • ចេះណែនាំពីសេវាកម្មជូនអតិថិជន
 • ចេះបែងចែកពេលវេលាបានល្អ
 • អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Word & Excel បានខ្លះ

Job Description

 • ធ្វើការជួសជុលទូទៅ & តំហែទាំយានយន្ត
 • យល់ច្បាស់ពីសំណើររបស់អតិថិជន & ការផ្តល់យោបល់ពីអ្នកប្រឹក្សាសេវាកម្ម
 • សហការ និងចែករំលែកជាមួយអ្នកប្រឹក្សាសេកម្ម ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដល់អតិថិជន
 • ពិនិត្យម៉ត់ចត់រាល់ការជួសជុលបន្ថែមដើម្បីជម្រុញការលក់
 • ថែរក្សាសម្ភារៈ និងឧបករណ៍ជួសជុលឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយ
 • ជៀសវាងការជួសជុលសាជាថ្មី ដែលបណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែស
 • ត្រូវថែរក្សាយានយន្តអតិថិជនអោយបានស្អាត
 • រាយការណ៍ទៅអ្នកប្រឹក្សាសេវាកម្មមុនពេលធ្វើការជួសជុលបន្ថែម
 • ធ្វើការយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាមួយអ្នកប្រធានក្រុមដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តលើការងារ
 • ផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកប្រឹក្សាសេវាកម្មនៅពេលមានកម្មវិធីប្រមូសិនផ្សេងៗ
 • តែងតែផ្តល់ព័ត៌មានចុងក្រោយបង្អស់ទាក់ទងនឹងបចេ្ចកទេស
 • ធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតដែលថ្នាក់លើតម្រូវ

How to apply

Interested candidates are requested to submit a Cover Letter and detailed CV stated position clearly with a current photo to the address below:

TOYOTA (CAMBODIA) CO, LTD.

Human Resource & General Affairs Division

Confederation de la Russie Blvd.,Sangkat Tuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh

Or E-mail:recruitment@toyota.com.kh Tel: 017 444 955 / 010 744 225

Only shortlisted & qualified candidates will be notified.  Resumes will be kept confidentially and non-returnable.